• Στοιχεία Κατασκηνωτή

 • Κατασκηνωτικές Περίοδοι

 • Ιατρικές Πληροφορίες

 • 1.- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
  Η SPORTS VILLAGE Athitaki σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  Για αυτό τον λόγο οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή και φυλάσσονται ως απόρρητες, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
  Η επεξεργασία τους θα γίνεται προσεκτικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

  2.- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται μέσα από τις φόρμες εγγραφής, συγκεντρώνονται από την SPORTS VILLAGE Athitaki, με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία με τους υποψήφιους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της τρέχουσας περιόδου των κατασκηνώσεων της SPORTS VILLAGE Athitaki, αλλά και τη διεκπεραίωση των οικονομικών και ασφαλιστικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους.
  Ειδικότερα, συλλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

  • Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας
  • Στοιχεία επιμέλειας – κηδεμονίας τέκνων
  • Ιατρικά δεδομένα τέκνων (ιατρικές βεβαιώσεις παιδιάτρου και δερματολόγου, βιβλιάρια υγείας, χρόνια προβλήματα, ασθένειες, αλλεργίες, χειρουργικές επεμβάσεις, φαρμακευτικές αγωγές και, εν γένει, προβλήματα υγείας)
  • Κάρτα κατασκηνωτή

  2.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ SPORTS VILLAGE ATHITAKI
  Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε αποθηκεύονται σε μία εφαρμογή πληροφορικής που ανήκει στην SPORTS VILLAGE Athitaki και χρησιμοποιείται για την διεκπεραίωση των εγγραφών των κατασκηνωτών. Αποδεχόμενος αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης αποδέχεται ότι η SPORTS VILLAGE Athitaki μπορεί να αποθηκεύσει, επεξεργαστεί και κατηγοριοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα.

  2.2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Η SPORTS VILLAGE Athitaki μπορεί να παρουσιάσει στελέχη ή κατασκηνωτές στην ιστοσελίδα ή το prospectus της, σε φωτογραφικό υλικό ή βίντεο, σχετικό με την κατασκηνωτική ζωή, κατόπιν σχετικής συναίνεσης.

  2.3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Η SPORTS VILLAGE Athitaki δεν παραχωρεί σε καμία περίπτωση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει σε τρίτες εταιρείες, για κανένα λόγο. Τα δεδομένα τηρούνται αποκλειστικά από την SPORTS VILLAGE Athitaki στο πλαίσιο των ενεργειών που αναφέρονται στο σημείο “2”. Οι μόνες περιπτώσεις παραχώρησης στοιχείων είναι προς τα ασφαλιστικά ταμεία, την ασφαλιστική εταιρία και τους αρμόδιους δημοσίους φορείς για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.

  3.- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
  Ο χρήστης εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρεί είναι ακριβή και αληθή και αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει στην SPORTS VILLAGE Athitaki οποιαδήποτε τροποποίησή τους.
  Η SPORTS VILLAGE Athitaki επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποκλείσει από τις υπηρεσίες της οποιονδήποτε χρήστη έχει παραχωρήσει ψευδή δεδομένα. Συνιστούμε να δείχνετε τη μέγιστη προσοχή σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με χρήση εργαλείων ασφαλείας καθώς η SPORTS VILLAGE Athitaki δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για κλοπές, τροποποιήσεις ή παράνομες απώλειες δεδομένων, τα οποία δεν έχουν περιέλθει στην κατοχή της.

  4.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
  Μπορείτε να απευθυνθείτε και να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, επανόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email [email protected] ή με courier.
  Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας με την αποστολή ενός φωτοαντιγράφου του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που αναγνωρίζεται από το σχετικό Δίκαιο.

  5.- ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Τα χρήματα μικρών παιδιών δίνονται στην «παιδική τράπεζα» εφ’όσον το επιθυμεί ο γονέας.

  6.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ (NEWSLETTERS)
  Η SPORTS VILLAGE Athitaki ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε μέσω της online αίτησης συμμετοχής για την αποστολή ενημερωτικών Newsletters σχετικών με τα προιόντα και τις υπηρεσίες της SPORTS VILLAGE Athitaki μέσω επιστολής, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS/MMS, ή μέσω άλλων ισοδύναμων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο πλαίσιο των όσων προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  7.- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Η συμμετοχή στις κατασκηνώσεις διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, η τήρηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη των παιδιών στις δραστηριότητες και την, εν γένει, απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία τους. Συγκεκριμένα:

  • Η είσοδος στην κατασκήνωση γίνεται με την παράδοση της αστυνομικής ταυτότητας ή της κάρτας εισόδου για λόγους ασφαλείας των παιδιών.
  • Η έξοδος στα επισκεπτήρια και η αποχώρηση των παιδιών γίνεται μόνο από τους γονείς ή από τρίτους με θεωρημένη εξουσιοδότηση και σε έκτακτες περιπτώσεις με αποστολή FAX ή e-mail, ή sms στη γραμματεία της κατασκήνωσης.
  • Για την αποχώρηση ισχύουν τα ως άνω. 
  • Η κατασκήνωση ενημερώνεται για αποφάσεις Δικαστηρίων σχετικά με την επιμέλεια – κηδεμονία των παιδιών. Απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου της απόφασης του Δικαστηρίου.
  • Η είσοδος των παιδιών θα συνοδεύεται από δυο ιατρικές βεβαιώσεις, 1) παιδιάτρου και 2) δερματολόγου (για την καλή υγεία των παιδιών και την δυνατότητα συμμετοχής στις δραστηριότητες), από φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας των παιδιών, καθώς και την κάρτα κατασκηνωτών από τα ταμεία που το απαιτούν.
  • Οι γονείς ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να ενημερώσουν την κατασκήνωση ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ για χρόνια προβλήματα παιδιών, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ σακχάρου- αναπνευστικές (άσθμα)-νευρολογικές (επιληψία)-αλλεργικές -συμπεριφοράς και για λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις. Τα παιδιά αυτά γίνονται δεκτά κατόπιν έγκρισης του Ιατρού της κατασκήνωσης.
  • Κατά την είσοδο των παιδιών οι γονείς ενημερώνουν το γιατρό, για προβλήματα υγείας, π.χ. ύπνου (υπνοβασία), για πρόσφατες λοιμώξεις και για φαρμακευτική αγωγή σε εξέλιξη.
  • Για τα ιατρικά συμβάντα των παιδιών στη κατασκήνωση, το ιατρείο ενημερώνει άμεσα τους γονείς. Σε τυχόν κρίση του ιατρείου για αποχώρηση παιδιών από την κατασκήνωση οι γονείς υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την απόφαση. Τα έξοδα για φάρμακα στις αγωγές των παιδιών καλύπτονται από τους γονείς στο πρώτο επισκεπτήριο.
  • Οι οργανωμένες δραστηριότητες για τα παιδιά εντός και εκτός κατασκήνωσης θεωρούνται αποδεκτές από γονείς και παιδιά, κατόπιν σχετικής συναίνεσης από τους γονείς.
  • Το επισκεπτήριο είναι μόνο κάθε Κυριακή 10.00-13.00 πρωί και απόγευμα 17.00-19.00. Η πύλη παραμένει κλειστή κατά τις άλλες ημέρες και ώρες. Η επικοινωνία γίνεται από τα παιδιά προς τους γονείς, οι κλήσεις των γονιών (μόνο 17.30-19.30 καθημερινά) καταγράφονται, δίδονται στα παιδιά από τα στελέχη και απαντώνται μετά τη λήξη των δραστηριοτήτων. Στην κατασκήνωση υπάρχουν 9 καρτοτηλέφωνα.
   Επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων (όχι αξίας) μόνο με ευθύνη των ίδιων των γονιών. Οι συσκευές παραμένουν κλειστές τις ώρες κοινής ησυχίας το μεσημέρι και μετά το σιωπητήριο το βράδυ.
  • Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στην κατασκήνωση, τα ποδήλατα και τα πατίνια καθώς και η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και λέιζερ. Για την χρήση της πίστας Skate απαραίτητη προυπόθεση είναι ο κατασκηνωτής να έχει τον πλήρη εξοπλισμό (Skate-Προστατευτικά-Κράνος).
  • Για λόγους υγιεινής συνιστούμε να μην φέρνετε τρόφιμα στα παιδιά.
  • Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται για απώλεια κινητών τηλεφώνων, χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων.
  • Στελέχη, γονείς και παιδιά με αποκλίνουσα συμπεριφορά, θα αποχωρούν από την κατασκήνωση.

  8.- ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Η SPORTS VILLAGE Athitaki επιφυλάσσεται του δικαιώματος αναθεώρησης της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όποτε κρίνει σκόπιμο. Γι’ αυτόν το λόγο, παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά αυτή τη δήλωση ιδιωτικότητας έτσι ώστε να διαβάζετε πάντοτε την πιο πρόσφατη εκδοχή της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της SPORTS VILLAGE Athitaki.

 • Σας γνωρίζουμε ότι όλα τα ανωτέρω μπορούν να ανακληθούν ή τροποποιηθούν ελεύθερα κατόπιν ρητής δικής σας επιθυμίας, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
  α) e-mail
  β) Courier
  Αυτονοήτως σας επισημαίνουμε, ότι τα αποτελέσματα της όποιας τυχόν ανάκλησης ή τροποποίησης  από την πλευρά σας, επί των ανωτέρω, θα επέλθουν μετά τη λήψη του  σχετικού αιτήματός σας και θα αφορούν το μέλλον. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η τυχόν ανάκληση της συναίνεσης σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή του τέκνου σας, αναφορικά με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της εταιρίας διαβίβασης αυτών προς κάθε αρμόδια αρχή, μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία εγγραφής ή και τη συμμετοχή του τέκνου σας στην κατασκήνωση.         
  Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ενημερωθήκαμε και λάβαμε γνώση για  τα ανωτέρω τα οποία και αποδεχόμαστε.

 

To Top