• Προσωπικά Στοιχεία

  • Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά το ΑΦΜ σας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση σας δεν θα είναι εφικτό να καταχωρηθεί.
  • Παρακαλώ εισάγετε το URL (link) του προφίλ σας.
  • Περίοδοι Κατασκήνωσης για απασχόληση

  • Ηλικία των παιδιών που θέλετε να εργαστείτε

  • Τα στελέχη αγόρια (ομαδάρχες & κοινοτάρχες) απασχολούν μόνο αγόρια κατασκηνωτές.
    Τα στελέχη κορίτσια (ομαδάρχες & κοινοτάρχες) απασχολούν αγόρια μέχρι 10 χρονών και κορίτσια όλων των ηλικιών.

  • Σημειώστε ότι είναι υποχρεωτικό κατά την άφιξή σας στα γραφεία μας, να έχετε μαζί σας αντίγραφό του δελτίου ταυτότητας σας, ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού Φορολογικού Μητρώου σας, αντίγραφο του πιστοποιητικού ΑΜΚΑ και πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό.

To Top