Sports Village Athitaki

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται τη σελίδα μας ή συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κατασκήνωσης μας αποτελεί προτεραιότητα μας ώστε να απολαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες μας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. H SPORTS VILLAGE ATHITAKI («Η Εταιρεία» ή «Επιχείρηση) σεβόμενη τα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, («GDPR»), με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το Ν. 4624/2019, με τον οποίο θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής του GDPR και ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2016/680/ΕΕ.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική») έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς, όταν παρέχετε δεδομένα μέσα από την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας, δια ζώσης στα γραφεία μας ή μέσω των αιτήσεων που μπορείτε να μας υποβάλλετε (π.χ. αίτηση εγγραφής κατασκηνωτή, αίτηση υποψήφιου στελέχους) αλλά και δεδομένα που μπορούν να συλλεγούν κατά την άφιξη, παραμονή ή αποχώρηση των κατασκηνωτών ή εργαζομένων στις εγκαταστάσεις μας. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η εταιρεία με την επωνυμία Μ. ΑΘΗΤΑΚΗΣ Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και τον διακριτικό τίτλο «SPORTS VILLAGE Athitaki» είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα καθώς δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους χωρίς την άδειά σας. 

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων:

Όνομα: Κωνσταντίνος Μανόπουλος

EMAIL: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103617296 / 2294061001

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε

Α) Στοιχεία κατασκηνωτών και κηδεμόνων τους

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία που βοηθούν στην επικοινωνία μας μαζί σας, την κάλυψη σας από τους ασφαλιστικούς φορείς, τον ΟΑΕΔ αλλά και εταιρικά προγράμματα και την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών σε εσάς και τα παιδιά σας.

 •  Για τους κατασκηνωτές συλλέγουμε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 • Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης: πλήρες ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης
 • Στοιχεία επίσημης αναγνώρισης: ΑΜΚΑ  
 • Πληροφορίες σχολικής μονάδας φοίτησης
 • Δεδομένα Υγείας: Εμβόλια που έχουν γίνει, αλλεργίες, παιδικές ασθένειες, Ιατρικά πιστοποιητικά. Πρόσβαση στα δεδομένα υγείας έχει μόνο ο ιατρός της κατασκήνωσης.


 • Για τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων κατασκηνωτών συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:
 • Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Στοιχεία επίσημης αναγνώρισης: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ), Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
 • Πληροφορίες απασχόλησης: Εργασία (προαιρετικά) 
 • Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης: έγγαμοι, διαζευγμένοι, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ. 

Β) Στοιχεία Υποψηφίων Στελεχών

Κατά την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για εργασία στη SPORTSVILLAGE Athitaki συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι στοιχεία:

 • Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, φωτογραφία,ΑΜΚΑ
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση κατοικίας, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πληροφορίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης: Σπουδές, έτος σπουδών, προσόντα, εξειδίκευση σε δραστηριότητες, τυχόν προϋπηρεσία απασχόλησης σε κατασκηνώσεις

Σε περίπτωση πρόσληψης, επιπλέον κατηγορίες προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να συλλεχθούν από τον υποψήφιο/υποψήφια που έχει επιλεγεί, για το σκοπό της σύναψης συμβάσεως εργασίας (όπως ΑΦΜ,  ΑΜΑ, Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κλπ.). Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα αναγκαία για την πρόσληψη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα βρείτε εδώ.

Γ) Στοιχεία επισκεπτών του διαδικτυακού μας ιστοτόπου

Κατά την επίσκεψη σας  στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε τα κάτωθι στοιχεία: 

 • Στοιχεία διαδικτυακής περιήγησης και γεωγραφικού προσδιορισμού:  Διεύθυνση IP και συναφή δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies που χρησιμοποιεί ο παρών ιστότοπος. Περισσότερα στοιχεία για τα cookies και τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε δείτε εδώ.

Δ) Φωτογραφίες και video 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής και εργασίας σας στις εγκαταστάσεις μας συλλέγουμε φωτογραφίες και video μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) το οποίο λειτουργεί με σκοπό να προλαμβάνει, να αποτρέπει, να διαχειρίζεται και να ερευνά συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια καθώς και να προστατεύει τους υπαλλήλους, τους κατασκηνωτές, τους πελάτες και τους επισκέπτες των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης, καθώς και τα περιουσιακά αγαθά από κινδύνους πυρκαγιάς, κλοπής, εισβολής, επίθεσης ή άλλους κινδύνους. Το κύκλωμα επιτήρησης λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική λειτουργίας του εδώ. 

Επίσης, κατόπιν συναίνεσης σας, την οποία επιλέγετε να δώσετε μέσω των αντίστοιχων αιτήσεων, συλλέγουμε ομαδικές φωτογραφίες και video που  ενδέχεται να προβληθούν σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της κατασκήνωσης.

Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας πραγματοποιείται με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο βέλτιστο επίπεδο ποιότητας, την ενημέρωση σας για τις εκδηλώσεις μας, για τον τρόπο λειτουργίας μας, τις δυνατότητες κάλυψης σας από τους ασφαλιστικούς φορείς, τον ΟΑΕΔ και για καινοτόμα εταιρικά προγράμματα  κτλ.

Συλλέγουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια της δραστηριότητας της Εταιρείας μας στην παροχή υπηρεσιών κατασκηνώσεων για λογαριασμό των πελατών μας, για την εκπλήρωση σκοπών οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ομάδες των υποκειμένων. Πιο αναλυτικά: 

 • Κατασκηνωτές/γονείς ή κηδεμόνες: 

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσα από  τις αιτήσεις κατασκηνωτών (ιδιωτών, μέσω ασφαλιστικών ταμείων , μέσω ΟΑΕΔ, μέσω των εταιρειών που καλύπτουν κατασκηνωτική παροχή για εργαζόμενους τους ή των φορέων που καλύπτουν κατασκηνωτική παροχή για τα μέλη τους) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κράτηση για  τη συμμετοχή του κατασκηνωτή στις εγκαταστάσεις μας. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού γίνεται και η συλλογή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας του κάθε κατασκηνωτή ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του κατασκηνωτή στις δραστηριότητες μας χωρίς να κινδυνεύσει η υγεία του καθώς και για τη διασφάλιση της υγείας όλων των συμμετεχόντων στην κατασκήνωση. Η συλλογή των φωτογραφιών και των βίντεο μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) γίνεται στα πλαίσια φύλαξης του χώρου ενώ οι ομαδικές φωτογραφίες και video κατά την παραμονή των κατασκηνωτών στις δραστηριότητες γίνεται με σκοπό την προώθηση της κατασκήνωσης και των δραστηριοτήτων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

 •  Υποψήφια/ήδη απασχολούμενα στελέχη

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο για πρόσληψή του ως στέλεχος  στην κατασκήνωση και την αξιολόγηση των προσόντων του, για την υπογραφή ή συνέχιση σύμβασης εργασίας μεταξύ της κατασκήνωσης και του στελέχους/εργαζόμενου. Στα πλαίσια αυτού του σκοπού, στο στάδιο της πρόσληψης γίνεται και η συλλογή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας του κάθε στελέχους ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του στις δραστηριότητες μας χωρίς να κινδυνεύσει η υγεία του καθώς και για τη διασφάλιση της υγείας όλων των συμμετεχόντων στην κατασκήνωση. Τα τραπεζικά στοιχεία συλλέγονται για τη διαχείριση της μισθοδοσίας τους και των νόμιμων αδειών. Η συλλογή των φωτογραφιών και των βίντεο μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) γίνεται στα πλαίσια φύλαξης του χώρου ενώ οι ομαδικές φωτογραφίες και video κατά τη συμμετοχή των στελεχών στις δραστηριότητες γίνεται με σκοπό την προώθηση της κατασκήνωσης και των δραστηριοτήτων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας από διάφορες πηγές και πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα προέρχονται από στοιχεία που επιλέγετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας και που μας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας να τα συλλέξουμε για εσάς μέσω της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων κατασκηνωτών και στελεχών.  

Επίσης συλλέγουμε δεδομένα σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address) μέσω των cookies που χρησιμοποιούμε. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies καθώς και πως θα επιλέξετε ποια cookies θέλετε να είναι ενεργά κατά την περιήγηση σας και να συλλέγουν τα αντίστοιχα δεδομένα παρακαλώ δείτε εδώ.

Πολιτικές και μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε για την ασφαλή και σύννομη επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγουμε

Έχουμε υιοθετήσει πολιτικές και εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας και οι πολιτικές που εφαρμόζονται έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Για πόσο διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα


Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από εμάς μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας ή επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 10 έτη.

Σε ποιους τρίτους μεταβιβάζονται τα δεδομένα σας


Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας ,που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή της:


 • Στα πιστωτικά ιδρύματα  με τα οποία κάθε φορά συνεργαζόμαστε για την διεκπεραίωση των πληρωμών (όπως τα οικονομικά σας δεδομένα καθώς και τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς ).
 • Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρούμε συμβατική σχέση, με σκοπό τη φιλοξενία στον ιστότοπό μας.
 • Στην επιχείρηση, που μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού και βάσεων δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη του ιστοτόπου.
 • Σε ελεγκτές, οικονομικούς ή επαγγελματικούς συμβούλους  με τούς οποίους συνεργαζόμαστε και με τους οποίους  έχουμε υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς, διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνο κατ’ εντολή μας και ζητούμε να τηρείται από αυτούς αντίστοιχο με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και επαρκές επίπεδο ασφαλείας επεξεργασίας των δεδομένων.

Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε διασυνοριακές διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.
 • Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης σας την οποία μπορείτε να αποστείλετε στη διεύθυνση Μέρλιν 11, Αθήνα – Κολωνάκι 106 71, ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected] .

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στο αίτημα σας μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα χωρίς αιτιολογημένη καθυστέρηση ή εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που διαχειριστήκαμε το αίτημα σας , έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές να τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες του ιστότοπου μας θα πρέπει να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεστε σχετικά. Κάθε χρήση του ιστότοπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών εκ μέρους του επισκέπτη. 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 31 Μαΐου 2022